Rotterdam – Op 27 februari 2023 ontving Secure Logistics het certificaat voor de norm ISO 27701:2019 Privacy-informatiemanagement. Deze internationale norm voor managementsystemen bied richtlijnen waar een organisaties aan moet voldoen om adequate privacybescherming bij het verwerken van persoonsgegevens te garanderen.

Roald Horsten, Head of IT, licht toe: “Door het behalen van dit certificaat, toont Secure Logistics aan dat onze bedrijfsprocessen voldoen aan de vereisten voor het beschermen van persoonlijke gegevens en privacygevoelige informatie. Daarnaast tonen we aan dat we de naar ons geoutsourcete processen privacy proof uitvoeren”.

Secure Logistics garandeert 100% zekerheid en veiligheid rondom identiteit, toegang, geldigheid certificering en trainingen via een Trusted ID (XS-ID). Wij zijn als organisatie dagelijks bezig met informatiebeveiliging en het correct omgaan met persoonsgegevens. Privacy en informatiebeveiliging zijn dé fundering van onze dienstverlening.

Met het behalen van ISO 27701 borduurt Secure Logistics voort op de eerder behaalde normen en geeft aan te voldoen aan alle criteria omtrent kwaliteit en klanttevredenheid, informatiebeveiliging en privacy. De uitbreiding met ISO 27701 geeft transparantie over onze huidige controles omtrent het beheer van privacy, waardoor we onze belofte omtrent 100% veiligheid aantoonbaar maken.

Meer informatie over onze certificeringen en onze XS-ID oplossingen? Klik hier voor onze portfolio of neem contact op met sales@secure-logistics.nl.