Wist je dat je in XS-ID Visitor het ISPS niveau kunt aanpassen? Afhankelijk van het ingestelde niveau wordt het toegangsbeleid aangepast. Er zijn drie niveaus mogelijk:

  1. Normaal (ISPS Level 1)
    Dit is het standaard niveau. Het reguliere toegangsbeleid wordt gevolgd.
  2. Verhoogd (ISPS Level 2)
    Toegangsregels blijven gelden, behalve voor de bezoekers, die volgens een opgegeven interval persoonlijk moeten worden gecontroleerd. 
  3. Hoog (ISPS Level 3)
    Bij dit niveau worden alle toegangsregels tijdelijk uitgeschakeld.

Hoe doe je dat?

ISPS niveau aanpassen in XS-ID Visitor (voorheen Virac)
(deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor PFSO’s.

Ga in de menubalk naar 'Configureren' en scroll door naar ISPS-settings. Kies daar het gewenste niveau. 

Kies je voor Verhoogd of Hoog dan zie je onderaan het scherm een oranje balk (Verhoogd) of rode balk (hoog) verschijnen. Deze verdwijnt weer als de ISPS-setting weer op Normaal wordt gezet. 

Bij een Verhoogd niveau, kun je 'ISPS interval' inschakelen. Je ziet dan dit scherm. Je kunt vervolgens  aangeven na hoeveel bezoekers je een bezoeker persoonlijk wilt controleren.