Bericht namens ECT - informatie bestemd voor het wegvervoer

Onderwerp: toegang tot de ECT terminals

Geachte relatie,

Per 1 januari 2024 worden er twee tarieven, een spreidingstoeslag en een klimaattarief, doorbelast voor elk bezoek van een vrachtwagen aan de ECT Delta en de ECT Euromax terminal. U bent hier de laatste maanden reeds over geïnformeerd door ECT.

De facturatie van de tarieven verloopt via MyTerminal. Om dit op de juiste manier te kunnen uitvoeren dienen wegvervoerders geregistreerd te zijn bij MyTerminal en de Algemene Voorwaarden te hebben geaccepteerd. Op dit moment hebben nog niet alle bij ECT bekende wegvervoerders dit gedaan.

Wij bieden deze vervoerders de komende periode nog de mogelijkheid dit te doen. Vanaf 1 februari 2024 worden wegvervoerders die niet geregistreerd zijn bij MyTerminal en de Algemene Voorwaarden niet hebben geaccepteerd NIET meer toegelaten tot de ECT Delta en de ECT Euromax terminal. Voor de goede orde de betalingsverplichting geldt vanaf 1 januari 2024 en ongeacht het moment van registratie wordt vanaf die datum gefactureerd.

 Om toegang tot de ECT Delta terminal en de ECT Euromax terminal te behouden:

Let op: dit geldt ook voor eigen rijders en andere partijen die zelf geen voormeldingen doen, maar wel de terminals bezoeken (zogenaamde 'uitvoerend vervoerder').

Voor meer informatie ga naar: https://www.ect.nl/nl/nieuwe-tarieven-wegvervoer

Vragen? neem contact op met: trucksupport@ect.nl

ECT is niet verantwoordelijk voor de tijdige overbrenging van dit bericht. Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend