Stel direct uw vraag aan onze service desk

Privacy

Privacybescherming

Secure Logistics vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden, abonnees, klanten en bezoekers van haar website(s) van groot belang. Wij behandelen en beveiligen persoonlijke gegevens van leden, abonnees, klanten en bezoekers van haar website(s)  dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Secure Logistics houdt zich in alle gevallen aan de privacy-eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) stellen. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Secure Logistics verwerkt persoonsgegevens van u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Secure logistics verzamelt daarnaast persoonsgegevens door koppelingen aan opleidingsregisters en databases zoals CDR, Servix en bedrijven. Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt indien in overeenstemming met het doel waarvoor zij zijn verzameld nl ; “Het mogelijk maken van (elektronische) identificatie en registratie van personen met behulp van de XS-Key, inbegrepen het controleren van opleidingsgegevens van personen, om het logistieke proces en/of de beveiliging en toegangscontrole op het terrein van een Kaartacceptant te verbeteren”.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Geboorteland
 • Nationaliteit
 • Voertaal
 • Documentnummer legitimatiebewijs
 • Type legitimatiebewijs
 • Adresgegevens werkgever
 • Telefoonnummer werkgever
 • Functie bij werkgever
 • Indicaties over vergunningen en opleidingen
 • E-mailadres
 • Biometrische informatie

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Secure Logistics heeft niet de intentie om bijzondere en/ of gevoelige informatie te verwerken noch gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij met toestemming van ouders of voogd. Als U er van overtuigd bent dat wij bijzondere en / of gevoelige informatie verwerken of zonder genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met ons op via fg@secure-logistics.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Secure Logistics verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het produceren van XS-Key Cards
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om XS-Key Cards en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we gegevens bewaren

Secure Logistics zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uiterlijk 6 maanden na het verstrijken van de bewaartermijn zijn de persoonsgegevens verwijderd uit onze systemen. Minimaal 1 keer per 5 jaar worden de persoonsgegevens door Secure Logistics op juistheid gecontroleerd.

Delen met anderen

Secure Logistics verkoopt uw gegevens niet aan derden. Persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt indien in overeenstemming met het doel waarvoor zij zijn verzameld of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Secure Logistics blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Secure Logistics verstrekt persoonsgegevens aan derden zoals XS-Key card accepterende bedrijven, Portbase en Beveiligde parkeerplaatsen. Secure Logistics verwerkt persoonsgegevens alleen nadat de eigenaar van de gegevens er direct of indirect toestemming voor heeft gegeven.

Cookies

Onze website bevat artikelen en video's die gedeeld kunnen worden via social media. Voor de cookies die onze derde partijen plaatsen en de mogelijke data die zij verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen website daarover geven. Deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen. Secure Logistics heeft daar geen invloed op. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@secure-logistics.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Secure Logistics zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Secure Logistics neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan en is in het bezit van het ISO27001 certificaat. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Servicedesk of via info@secure-logistics.nl
De verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij en opgenomen in het register van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onder meldingsnummer: 1503909

Webdevelopment by Portstream Media