Stel direct uw vraag aan onze service desk

Ook International Data Spaces Association ziet iSHARE als een belangrijke stap richting een digitaal verbonden bedrijfsleven

Als founding partner van het iSHARE afsprakenstelsel zijn wij verheugd dat ook de International Data Spaces Association (IDSA) vandaag haar actieplan heeft gepresenteerd om iSHARE te adopteren. iSHARE is een afsprakenstelsel voor het delen van data, een initiatief van de Topsector Logistiek. IDSA’s keuze voor iSHARE is in lijn met haar strategie om wereldwijd een veilige en eenvoudige uitwisseling van data in zakelijke ecosystemen op basis van standaarden te ondersteunen.

De International Data Spaces Association (IDSA) is een internationaal peer-to-peer netwerk,
een virtueel netwerk waarin bedrijven en onderzoeksinstellingen actief samenwerken aan het
ontwerp van een betrouwbare architectuur voor de data-economie. Het doel is om de
wereldwijde uitwisseling van data tussen dataleveranciers en datagebruikers in zakelijke
ecosystemen te faciliteren. Cruciaal daarbij is dat dataleveranciers controle houden over hun
data, door restricties en voorwaarden voor het gebruik van hun data te definiëren.
Sinds de oprichting in 2016 hebben bijna 100 bedrijven en instellingen uit verschillende
sectoren en van verschillende omvang vooruitgang geboekt in het bouwen van de IDSarchitectuur.

Onder de aangesloten organisaties bevinden zich verschillende Fortune 500-bedrijven, wereldwijd opererende middelgrote bedrijven, softwarehuizen en systeemleveranciers uit 18 landen. Met het besluit om het iSHARE-afsprakenstelsel in de IDSarchitectuur op te nemen, versnelt IDSA de toepassing van een veilige infrastructuur die datasoevereiniteit en vertrouwen waarborgt. TNO is de Nederlandse IDS-hub die sectoren en organisaties faciliteert in het bouwen van data delen in ecosystemen.

Data-soevereiniteit: uniform, eenvoudig en gecontroleerd data delen
iSHARE is een set afspraken die organisaties in staat stelt om elkaar toegang te geven tot hun data. Omdat ze allemaal dezelfde methoden voor identificatie, authenticatie en autorisatie gebruiken, hoeven ze niet telkens weer nieuwe afspraken te maken op het moment dat ze data willen delen. Het afsprakenstelsel is in 2018 geïntroduceerd. Het aantal organisaties dat iSHARE implementeert, groeit sindsdien gestaag.

“Met iSHARE geven we invulling aan onze ambitie om veilige data-uitwisseling tussen
bedrijven te faciliteren en versnellen. Door iSHARE te omarmen, bieden we meer keuze in
trust-mechanismen en een snellere implementatie voor onze community”, zegt Lars Nagel,
Managing Director van IDSA.
Michiel Haarman, Programmamanager binnen de Nederlandse Topsector Logistiek: “Ik ben
heel blij dat IDSA en iSHARE elkaar gevonden hebben. Een vooraanstaand initiatief ter
bevordering van het uitwisselen van data wereldwijd en een praktische toepassing gecreëerd
door de logistieke sector zelf. Ik ben ervan overtuigd dat deze twee initiatieven die perfect
complementair zijn, elkaar gaan versterken.”
“Wij zijn enorm opgetogen over IDSA’s beslissing om het iSHARE-afsprakenstelsel op tenemen in haar eigen architectuur voor het delen van data. Deze stap benadrukt de algemene toepasbaarheid van iSHARE en is een belangrijke opstap voor onze community richting realisatie van de volledige IDSA-architectuur”, stelt iSHARE Lead Douwe Lycklama.

Uitgangspunten van IDSA en iSHARE
Zowel iSHARE als IDSA bouwen aan een netwerk van betrouwbare data dat is gebouwd op de volgende uitgangspunten:
• Gedecentraliseerde architectuur: data blijft bij de bron
• Bescherming van vertrouwen: uniforme eisen voor onboarding
• Soevereiniteit van data en diensten: dataeigenaren houden controle
• Openheid: iedereen kan toetreden
• Veilige data-uitwisseling: bescherming van data-assets
• Bestuur op basis van samenwerking: de community bepaalt
• Schaalvoordelen van netwerken: adoptie creëert waarde voor iedereen
• Netwerk van platformen en diensten: inclusief ecosysteem
• Dataleveranciers creëren waarde door beschikbare data

Webdevelopment by Portstream Media