iSHARE

Door de toenemende digitalisering van bedrijfsprocessen zien wij een steeds grotere rol voor onze XS-ID weggelegd, zodat werknemers zich ook in online applicaties veilig kunnen identificeren. Een van de voorbeelden waarbinnen het XS-ID al ingezet wordt, is het iSHARE afsprakenstelsel. iSHARE stelt de logistieke sector in staat om veilig en drempelloos data te delen. Binnen het iSHARE stelsel zijn wij Identity Provider. Dit betekent dat iedereen die in het bezit is van een XS-ID veilig in kan loggen bij een van de deelnemers.

Als founding member zijn wij nauw betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van dit afsprakenstelsel.

Meer weten? Neem contact met ons op via info@secure-logistics.nl of bel met 010-463 77 77.