Het automatisch kunnen ophalen en beheren van alle opleidingen heeft een aantal voordelen, met name op het gebied van efficiëntie en naleving van wet- en regelgeving.

Enkele voorbeelden zijn:

Efficiëntie: Wanneer alle opleidingen automatisch worden opgehaald en beheerd, bespaar je tijd en moeite die anders nodig zou zijn om handmatig gegevens te verzamelen en bij te houden. Dit zorgt ervoor dat je je kunt richten op andere belangrijke taken.

Naleving van wet- en regelgeving: Voor hoogwerkers en kraanmachinisten gelden bepaalde wet- en regelgeving omtrent opleidingen en certificeringen. Door automatisch alle opleidingen bij te houden en te zorgen dat ze up-to-date zijn, voorkom je dat je niet voldoet aan de wet- en regelgeving en riskeer je geen boetes of andere sancties.

Geen onnodige kosten: Wanneer opleidingen niet op tijd worden vernieuwd, kan dit leiden tot extra kosten voor het opnieuw afleggen van examens of het volgen van nieuwe opleidingen. Door automatisch bij te houden wanneer opleidingen vervallen en nieuwe opleidingen worden gevolgd, voorkom je onnodige kosten.

Veiligheid: Door ervoor te zorgen dat alle hoogwerker- en kraanmachinisten de juiste opleidingen hebben gevolgd en deze up-to-date zijn, draag je bij aan de veiligheid op de werkvloer. Goed opgeleide werknemers zijn beter in staat om veilig te werken en verminderen daarmee het risico op ongevallen en letsel.

Al met al biedt het automatisch bijhouden van alle opleidingen op het gebied van hoogwerkers en kraanmachinisten een aantal belangrijke voordelen die bijdragen aan een efficiënte, veilige en wettelijk conforme werkomgeving.

Met gepaste trost kunnen we nu ook IPAF trainingen toevoegen op het XS-ID

Het XS-ID, de Trusted Identity van Secure Logistics, beheert bedrijfsgegevens, persoonsgegevens en opleidingen & Trainingen van de gebruiker. Met deze identiteit krijg je toegang tot logische en fysieke locaties.

Voor sommige werkzaamheden zijn specifieke opleidingen/certificaten benodigd. Het XS-ID verzameld deze gegevens direct vanuit de registers en slaat koppelt ze aan de XS-ID gebruiker. Secure Logistics is dan ook trots om weer een nieuw register aan te sluiten op XS-ID Online. Vanaf 1 januari 2023 is het mogelijk om IPAF trainingen op het XS-ID te zetten. IPAF is specialist in opleidingen en trainingen voor werken met hoogwerkers.

XS-ID users kunnen hun IPAF certificaten koppelen door eenmalig in XS-ID Online de IPAF identifiër te koppelen aan hun XS-ID. Secure Logistics haalt automatisch alle opleidingen op en beheert deze wanneer ze komen te vervallen of nieuwe opleidingen worden gehaald.

In totaal bevat deze koppeling 37 nieuwe opleidingen die kunnen worden beheert. Deze komen bovenop de ruim 500 opleidingen die nu al kunnen worden bijgehouden op het XS-ID.

Een mooie en belangrijke toevoeging om bedrijven te ondersteunen in het beheer van alle opleidingen!