De locatie van DSM in Delft is onlangs gestart met het Digital Safety Passport. Alle huiscontractors werken er inmiddels mee. Wij vroegen Ton Ruijgt, Projectmanager bij DSM, naar het waarom.

Wat doet DSM in Delft?
Op deze locatie staat onder meer een voedselfabriek. Wij maken hier voedselingrediënten. Om systemen hygiënisch werkend te kunnen houden zijn weliswaar chemicaliën nodig. Er zijn hier echter geen chemische reacties, zoals bijvoorbeeld in een kraker. Verder zijn alle componenten uit de procesindustrie aanwezig; werken op hoogte, open vuur, besloten ruimtes, gevaarlijke stoffen en gassen als H2S, 70 Bar stoomleidingen, etc. Je moet hier dus wel weten waar je mee bezig bent. Ook staat er een zogenaamde ‘ATEX’ fabriek waar proponol aanwezig is. De locatie valt dan ook onder het BRZO besluit. 

Wat is je functie?
'Ik ben Projectmanager binnen DSM en ken deze locatie door en door omdat ik er al 46 jaar werk. Ik heb in die periode veel zien veranderen. De allergrootste verandering is toch wel de veiligheidscultuur. Waar het 30 jaar geleden nog heel normaal was om zonder PBM’s te werken, is dat nu – gelukkig - ondenkbaar. De veiligheidsnormen en waarden hebben een exponentiele ontwikkeling doorgemaakt! De uitdaging is nu om het bereikte niveau vast te houden. We hebben daarom recent een vernieuwde veiligheidsaanpak geintroduceerd, waaronder het trainen van contractors. Naast theorie, toetsen wij ook de praktijk waarbij ook gekeken wordt naar veiligheidsbewustzijn’.

Waarom DSP?
Ton: ‘Als je zo’n mooi trainingssysteem hebt, hoort daar ook een zorgvuldige registratie bij. Het Digital Safety Passport systeem en concept zit heel sterk en krachtig in elkaar. Het papieren veiligheidspaspoort is wat mij betreft uit de tijd en bovendien fraudegevoelig. Het DSP is een stevig alternatief waarop je kunt doorontwikkelen. De combinatie met Deltalinqs Training & Services is bijvoorbeeld heel goed, je zou er nog veel meer registers aan moeten koppelen, bijvoorbeeld ATEX’.

Tot slot krijgen we een korte rondleiding. DSM in Delft is een bijzondere locatie, met een rijke historie. Je merkt aan alles dat de medewerkers trots zijn op ‘hun fabriek’!