Sinds 1 april dit jaar moet iedereen die een bouwplaats betreedt de Generieke Poortinstructie (GPI) hebben gevolgd. De GPI is tot stand gekomen op initiatief van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVidB). Doordat de GPI gelijk is voor alle bedrijven en bouwplaatsen, komt er meer eenduidigheid in het veiligheidsbewustzijn op bouwplaatsen. Om het behaalde resultaat van de GPI betrouwbaar te ontsluiten, hebben Stichting eX:plain en Secure Logistics de overeenkomst ondertekend voor het koppelen van de GPI met het Digital Safety Passport.

De Stichting eX:plain in Amersfoort staat jaarlijks borg voor de inhoud en organisatie van meer dan 275.000 examens. Zij bleek de aangewezen partij om een goed raamwerk te realiseren voor de GPI en ontwikkelden in opdracht van de GCVidB een online learning tool waarmee bezoekers van een bouwplaats de GPI kunnen volgen. Om het behaalde resultaat van de GPI betrouwbaar te ontsluiten, hebben eX:plain en Secure Logistics de overeenkomst ondertekend voor het koppelen van de GPI met het Digital Safety Passport.

Cor Stolk, directeur Secure Logistics legt uit: ‘Het Digital Safety Passport verstrekt de (hoofd)aannemer informatie over de identiteit en trainingen. De community groeit, net als het aantal certificaten We registreren inmiddels zo’n 200 certificaten voor 6900 (onder)aannemers en transportbedrijven uit heel Europa. De informatie koppelen we momenteel met 27 fysieke en digitale toegangsbeheersystemen. Het Digital Safety Passport is daarmee hard op weg om de standaard te worden’.
Eugène Wolf, directeur eX:plain licht de koppeling toe: ‘Via het Digital Safety Passport kunnen medewerkers snel en betrouwbaar hun veiligheidsinstructies aantonen, denk aan VCA, SOG, Deltalinqs instructies en binnenkort dus ook de GPI. Dit betekent dat zij sneller door de poort komen. Bovenal gaat iemand bewezen geïnstrueerd aan het werk, dat komt de veiligheid op de werkplek ten goede en daar dragen wij graag aan bij. De samenwerking tussen Explain en Secure Logistics is daarmee een logische stap’.
Stolk vervolgt: ‘De samenwerking met eX:plain biedt kansen om veiligheid en betrouwbaarheid in de gehele keten te vergroten. Als je daar de kostenbesparing dankzij efficiencyverbeteringen bij optelt, dan zie je dat de combinatie van onze expertise op het gebied van valideren en registreren en die van eX:plain op het gebied van opleiden en examineren ijzersterk is. Deze koppeling is voor alle betrokken partijen een belangrijke mijlpaal’.