Privacyproof gebruik van biometrie is voor Secure Logistics een vanzelfsprekendheid. Als wij nieuwe toepassingen ontwikkelen, hanteren we altijd één basisprincipe: Privacy-by-mindset. Dat dit uniek is, blijkt uit de nominatie voor onze Facial Recognition on Card oplossing in de categorie Digitale Innvoatie voor de jaarlijkse Computable awards. En het allermooiste, jij kunt nu op deze baanbrekende innovatie stemmen! 

Stemmen 
Wij zijn supertrots op deze nominatie. Vind jij ook dat onze innovatie moet winnen, omdat deze gezichtsherkenning toegankelijk maakt en privaycproof? Breng dan je stem uit via deze link. De publieksjury telt voor 50% mee in de totaalscore. 

Weging
Een groep van in totaal 24 Computable-experts heeft de 26 voordrachten in de categorie Digitale Innovatie digitaal beoordeeld. Hun oordeel vormde de basis waaraan de hoofdjury van de Computable Awards 2022 wegingen toekende om zo de tien genomineerden te kunnen bepalen. De voordrachten zijn getoetst op complexiteit/risico’s, toegevoegde waarde, originaliteit/innovatieve kracht en de rol van de leverancier. De hoofdjury kende aan deze vier onderdelen wegingen toe van respectievelijk 18, 32, 38 en 12 (100 totaal, wat neerkomt op een totaalscore van 8,04.

Facial Recognition on Card
Biometrie voor toegang tot locaties, systemen of apparaten is - mits voldaan aan geldende wet- en regelgeving - gemeengoed geworden. Privacy is echter altijd een uitdaging, want waar sla je  privacygevoelige gegevens op en hoe voorkom je misbruik? Secure Logistics heeft hierop een toepassing ontwikkeld, namelijk Facial Recognition On Card. Geen opslag van foto’s in een centrale database, maar uitsluitend een biometrische template op de chip van een smartcard. De gebruiker heeft altijd zeggenschap waar hij/zij deze gegevens deelt. Dankzij de één-op-één-vergelijking in plaats van de één-op-velen-vergelijking, is het proces snel, veilig en privacyvriendelijk.

Bovendien is deze toepassing van gezichtsverificatie geschikt gemaakt voor veeleisende buitenomgevingen. Te denken valt aan havengebieden met stormen, zoute regen, vervuilende stoffen en verschillende nationaliteiten. Door een uitvoerig testtraject zijn alle scenario’s geoptimaliseerd. Truckchauffeurs kunnen in de cabine blijven zitten, mondkapjes zijn geen probleem, evenmin als veiligheidshelmen- en brillen. De security-aspecten zijn afgedekt door de dieptedetectie, waardoor een foto niet zal worden geaccepteerd. Ook is er maar één template mogelijk, in tegenstelling tot bijvoorbeeld biometrie van een telefoon, waar meerdere gezichten kunnen worden enrolled.

Partner
Dankzij de samenwerking met 20Face, de bouwer van de cameravergelijkingssoftware, hebben wij  deze innovatie kunnen ontwikkelen. Zij hebben een software development kit ter beschikking gesteld en opengestaan voor een wijziging van hun software. 20face is een Nederlandse scale-up en spin-off van de Universiteit Twente, gespecialiseerd in privacy-proof gezichtsherkenningssoftware. Het maakt gebruik van gezichtsherkenningsalgoritmen die door 20face zelf zijn ontwikkeld, in nauwe samenwerking met de Universiteit Twente.

Na de beoordeling van de vakjury, telt ook de beoordeling van het publiek. Deze telt voor 50% mee. Op 4 juli a.s. starten de stemrondes. Stem jij op ons? Op 5 oktober worden de winnaars bekend gemaakt in de Jaarbeurs in Utrecht.