BRZO-bedrijven doen er alles aan om de veiligheid op hun terrein en de omgeving te waarborgen. Je kunt er dan ook niet zo maar door de poort en al helemaal niet zo maar aan het werk. Er worden specifieke eisen gesteld aan iedereen die het terrein betreedt, zoals bijvoorbeeld het verplicht volgen van een poortinstructie of het hebben van een geldig VCA certificaat.

Als er dagelijks honderden of zelfs duizenden personen het terrein betreden, dan moeten evenzoveel certificaten, papieren boekjes of pasjes gecontroleerd worden. Om dat proces slimmer en bovendien een stuk betrouwbaarder en privacy-vriendelijker te organiseren, is het Digital Safety Passport door en voor de industrie ontwikkeld. Om deze overstap van papier naar digitaal te versnellen, is aan dit initiatief bij wijze van de subsidieregeling omgevingsveiligheid een zogenaamde Safety Deal toegekend. De Safety Deal DSP is inmiddels succesvol afgerond.  

In het eindrapport ‘EVALUATIE SUBSIDIEREGELING OMGEVINGSVEILIGHEID (SVO) EINDRAPPORT’ d.d. 5 oktober 2020 uitgevoerd door SPPS Consultants BV worden nut en noodzaak van de SVO regeling geëvalueerd op basis van de tot dusverre toegekende Safety Deals. Er zijn in totaliteit 31 Safety Deals toegekend, waarvan er 13 zijn afgerond. Uit het rapport blijkt onder meer dat de Safety Deal DSP:

  • Één van de vier SD’s is die veel impact heeft op de omgevingsveiligheid;
  • Één van de twee SD’s is die zonder verdere subsidie een vervolg heeft gekregen;
  • Is één van de zeven Safety Deals die breed toegepast wordt.

Een van de conclusies is dat alle Safety Deals een duurzaam effect hebben bewerkstelligd. Tegelijkertijd bevelen de onderzoekers onder meer aan om bij het toekennen van de SD’s te sturen op samenhang met strategische agenda’s en de bevindingen uit de jaarlijkse Staat van de Veiligheid en synergie met andere thema’s zoals cyber security, energie en duurzaamheid te stimuleren.

Het rapport is inmiddels aangeboden aan de Tweede Kamer. De regeling zelf wordt met vijf jaar verlengd. De totaal beschikbare subsidie voor nieuwe Safety Deals bedraagt €2 miljoen per jaar.

Heb je interesse in het rapport of ben je benieuwd naar onze ervaringen met deze mooie regeling? Neem dan contact met ons op via sales@secure-logistics.nl.